Architect

Als onderdeel in het proces van het bouwen van een houten huis of houten chalet bieden wij u een bijzonder en ‘uniek’ concept. Als u daar prijs op stelt kunnen wij ervoor zorgen dat onze architect bij u thuis komt om zo samen met u uw droomhuis of droomchalet op te zetten. Onze architect komt dan met zijn laptop bij u thuis en u dan kan samen hem uw droomhuis ontwerpen. Zo heeft u direct invloed op het resultaat en kunnen er direct keuzes gemaakt worden wat betreft de constructie en indeling. Er is dan een één op één contact met de architect waarbij de voordelen en nadelen direct besproken kunnen worden. Ook kunt u dan direct uw woning zien als model dat u van alle kanten kunt bekijken. Ook voorkomt dit bijv. een verkeerde interpretatie en krijgt u direct wat u wilt. Uw wensen staan bij ons centraal. Het moet namelijk uw woning worden en van niemand anders.

De werkzaamheden van een architect kunnen nodig zijn voor de vergunningsaanvraag. Een gemeente wil voor zij een goedkeuring geeft diverse gegevens ontvangen.

De werkzaamheden van een architect kunnen bestaan uit o.a. de volgende zaken:

 1. Vooronderzoek / voorlopig ontwerp
  1. PVE (programma van eisen)
  2. Ontwerpschetsen bebouwing
  3. Check bestemmingsplan
  4. Indeling terrein
 2. Het definitieve ontwerp
  1. Ontwerp en bebouwing
  2. Een concept van de installaties
  3. Het inpassen van constructies
  4. Materiaalomschrijving van exterieur
 3. Bouwaanvraagtekeningen (Wabo; omgevingsvergunning)
  1. Bouwbesluitberekeningen
 4. Enerergieprestatieberekening (EPA)
 5. Aanvullende tekeningen (indien van toepassing ten behoeve van aanbesteding)
 6. Bestek
 7. Bouwuitvoeringstekeningen

Overige werkzaamheden die van belang kunnen zijn:

 1. Bodemonderzoek ten behoeve van de draagkracht
 2. Bodemonderzoek ten behoeve van het milieu
 3. Bodemonderzoek ten behoeve van de archelogie