Fundering

Welk type fundering
Het type fundering die nodig is voor uw te bouwen houten woning of houten chalets wordt bepaald door de constructeur. Aan de hand van sonderingen wordt de drukvastheid en draagkracht van de ondergrond bepaald.
Het doel van een fundering is om de belasting van het houten huis of houten chalet over te brengen naar een ondergrond die sterk genoeg is om deze belasting op te vangen. Hierdoor worden aan een fundering hoge eisen gesteld ten aanzien van draagkracht. Bovendien moet een fundering ook bestand zijn tegen vocht.
De keuze van een geschikt funderingssysteem hangt vooral af van de diepteligging en draagkracht van de grond en de kans op optreden van (ongelijke) zettingen. In Nederland kennen we vooral de strookfundering en de paalfundering.

De strookfundering
Een strookfundering is een type fundering die vaak voorkomt. Deze funderingen zijn gemiddeld 40 tot 80cm breed en 20 tot 40 cm dik. Ze worden enkel onder draagmuren gelegd. Bij dit type fundering worden er traditioneel sleuven gegraven tot op ca. 80 cm beneden het maaiveld. De zandlaag is hierbij zo hard (staal) dat er niet geheid hoeft te worden. (hier is de term fundering op staal van afgeleid). De aanleg van de fundering is op deze diepte vorstvrij. Is de draagkracht van de bodem homogeen, dan bestaan de strookfunderingen uit niet-gewapend of licht gewapend beton met roosterwerk in de onderlaag. De wapening zal steviger zijn wanneer bijvoorbeeld een grondverzakking overbrugd moet worden. Indien nodig kunnen er ook funderingsblokken worden voorzien onder een structureel bouwelement, zoals een zuil.

fundering-fdwd01

De paalfundering
Als blijkt dat de grond niet genoeg draagkracht heeft voor een strokenfundering wordt er meestal gekozen voor een paalfundering. Dit betekent dat er heipalen de grond in moeten die het gewicht van de woning naar de dieper gelegen lagen leidt die wel genoeg draagkracht hebben.
Voor het aanbrengen van een paalfundering zijn er diverse methoden zoals de bekende heipalen die aangebracht worden met een heimachine. Dit veroorzaakt vaak trillingen en kan schade opleveren aan bestaande gebouwen. Om dat te vermijden is er ook de mogelijkheid om in de grond gevormde palen aan de brengen. Hiervoor is geen heimachine nodig en dus ook geen trillingen.

Er zijn talloze methoden voor het aanbrengen van een paalfundering. In bebouwd gebied wendt men in de grond gevormde palen aan om beschadiging door trillingen aan bestaande gebouwen te vermijden. In dat geval is het aan te raden om vooraf een plaatsbeschrijving van het gebouw op te laten stellen door een bevoegd expert

Na het heien of het een andere wijze aanbrengen van de heipalen steken deze op verschillende hoogtes uit de grond. De palen worden na het aanbrengen op lengte gehakt. Dit noemt men vaak het koppensnellen of kraken. De bewapening moet er boven uit blijven steken, deze komt later in de bekisting van de ringbalk

De kosten van een fundering

De kosten van een bepaalde fundering hangen af van diverse factoren zoals:

  • De funderingsmethode
  • De diepte van de draagkrachtige laag; meestal geldt: hoe dieper gefundeerd, des te hoger de kosten.
  • De bodemgesteldheid; wanneer een agressief milieu heerst in de bodem is bescherming van toegepaste materialen nodig.
  • De grondwaterstand: hoe dieper de constructie in het grondwater ligt, hoe hoger ook de kosten.

fundering-fdwd02

Houtskeletbouw en fundering
In principe kunnen bij houtskeletbouwwoningen dezelfde funderingstechnieken gebruikt worden als bij de traditionele stenen bouw. Te denken valt aan bijv. een strookfundering, funderingsplaat of een paalfundering of een andersoortige funderingen.

 fundering-fdwd03

Houtskeletbouw en fundering
In principe kunnen bij houtskeletbouwwoningen dezelfde funderingstechnieken gebruikt worden als bij de traditionele stenen bouw. Te denken valt aan bijv. een strookfundering, funderingsplaat of een paalfundering of een andersoortige funderingen.
Het voordeel dat u kunt behalen bij houtskeletbouw is dat er meestal een lichtere uitvoering gebruikt kan worden vanwege het lagere gewicht van de wanden t.o.v. de wanden bij de traditionele stenenbouw of houtskeletbouw met een stenen buitenwand.
Voor passiefhuizen / passiefchalets en lage-energiewoningen is het belangrijk om koudebruggen te voorkomen. Ook hier zijn er de nodige slimme en betaalbare oplossingen voorhanden om te voldoen aan de gestelde eisen.
Van belang is om het beton zoveel mogelijk te isoleren. Hierdoor wordt er zowel aan de buitenzijde, onderzijde en binnenzijde van het beton een eps-isolatie aangebracht

Op deze geïsoleerde betonstroken zoals op onderstaand plaatje te zien is kunnen bijv. kanaalplaatvloeren (al dan niet voorgespannen) gelegd worden. Ook is het mogelijk om te werken met geïsoleerde rib/cassetteplaten.

fundering-fdwd04

Bovenstaande is een korte samenvatting van de vele mogelijkheden. De ontwikkelingen op dit vlak staan zeker niet stil. Vooral op het vlak van duurzaam bouwen en funderingen worden er steeds weer betere alternatieven ontwikkeld.