Glas

Duurzaam bouwen en glas
Het plaatsen van dubbel glas maakt uw huis energiezuiniger. Het plaatsen van dubbel glas of zelfs tripple-glas is een zeer goede maatregel met het oog op duurzaamheid. Dubbel glas of tripple-glas verhoogt het wooncomfort en het scheelt u behoorlijk in de stookkosten. Een bijkomend voordeel is dat het ook gebruikt kan worden als extra geluidsisolatie. Wel is het verstandig om te kijken naar het totaalplaatje van de investering. Lukraak overal het zelfde glas in plaatsen is niet verstandig en zonde van het geld. Beter is te kijken naar de plaatsen waar het nodig is zoals bijv. een woonkamerruimte.

Glassoorten
Voor houten huizen zijn er diverse keuzemogelijkheden voor glas c.q. glasisolatie. Standaard leveren wij onze houten huizen, voor zowel de houtskeletbouw als de houtstapelbouw, met HR++ glas.

De onderstaande soorten isolerend glas kunnen door ons worden geleverd.

  • Gewoon dubbel glas
  • HR+ glas
  • HR++glas
  • HR+++glas (tripple-glas)

glas-glwd01

Glasisolatie
Bij gewoon glas zit er in spouw droge lucht. Maar bij het HR++ en HR+++ gebruikt met een edelgas in de spouw, meestal Argon. Edelgassen isoleren beter van droge lucht.

Bij alle HR glassoorten vindt er nog een isolatie plaatst door een coating aan te brengen. De coatings weerkaatsten namelijk warmte maar laten wel het zonlicht grotendeels door.

Mocht u twijfelen of uw glas (het type glas staat vermeldt tussen de glasplaten) is voorzien van een coating dan kunt u dat eenvoudig zelf controleren. Aan de binnenzijde houdt u op ongeveer 10cm van het dubbel glas een brandende aansteker. Als u naar buiten kijkt zou u dan 4 vlammetjes moeten zien reflecteren waarbij de tweede en derde een afwijkende kleur moeten hebben. (meestal blauw/roze)

Geluidsisolatie
Alle soorten isolerend glas zorgen voor minder geluidsoverlast van buiten naar binnen. Ook kunt u denken aan dikkere glasplaten of platen van ongelijke dikte. Als geluidsisolatie een belangrijk onderwerp is voor u is het gewenst dit te bespreken met een glasspecialist. Want niet alleen het glas is van belang maar ook bijv. ventilatierooster met een geluiddempende functie houdt geluid tegen. Maar dat niet alleen, ook goede naad-, voeg- en kierafdichtingen spelen een rol bij de ramen om het binnendringen van geluid zoveel mogelijk tegen te gaan.

Inbraakveiligheid
Om uw woning beter te beschermen tegen inbraak kan er gekozen worden voor bijv. dikker glas of gelaagd glas. Maar ook hier spelen andere factoren een rol zoals kierstandhouder op de draai- en uitzetramen. Op deze wijze kunt u ventileren zonder ongewenst bezoek te riskeren.

Lichtval
Bij het gebruik van HR, HR+, en HR++ glas komt er minder licht binnen, ongeveer 10%, dan bij glas zonder coating. Dit verschil zult u zo niet merken alleen als u de verschillende glastypen naast elkaar zou zetten en de lichtdoorlaat zou meten.

Keuze glasisolatie
De zogeheten U-waarde van het glas bepaalt hoe goed uw glas isoleert. Hoe lager deze waarde hoe beter de isolerende werking. HR+++ glas is uit oogpunt van energiebesparing de beste keuze. Maar vanwege de hoge kosten wordt het alleen gebruikt voor woningen waarin de hoogste energiebesparing wordt nagestreefd. In passieve woningen of nulenergie woningen wordt dit dan ook veelal gebruikt. HR++ glas biedt bijna net zo’n hoge energiebesparing, maar tegen lagere kosten. HR++ wordt dan ook het meest gebruikt.

Kozijnen
Ook kozijnen hebben een U-waarde, aangezien via het kozijn warmte verloren kan gaan. Houten of kunststof kozijnen hebben een lagere U-waarde dan kozijnen van aluminium: ze isoleren dus beter.

glas-glwd02

Andere glastypen
Behalve het gewone glas zijn er ook nog een aantal andere glastypen welke gebruikt kunnen/moeten worden.

  • Veiligheidsglas:
    • Gehard glas
    • Gelaagd glas

Veiligheidsglas
Veilige beglazing of veiligheidsglas dient veelal gebruikt te worden bij beglazing lager of gelijk aan 85cm vanaf vloernivo. Veiligheidsglas vermindert de risico’s behoorlijk. Beglazing noemen we veilig, wanneer breuk vrijwel uitgesloten is, of wanneer er bij een breuk geen gevaarlijke scherven ontstaan. Hieronder bespreken we een tweetal typen veilige beglazing:

Gehard glas
Gehard glas is ongeveer 5x zo sterk als gewoon glas van dezelfde dikte. Bij breken valt het uit elkaar in kleine stukjes (zoals bijvoorbeeld de zij- en achterruit in een auto), die geen diepe wonden kunnen veroorzaken. Gehard glas is dus ideaal om toe te passen op plaatsen waar glas snel kan breken, zoals tochtdeuren en buitenpuien. Omdat er na de breuk een gat ontstaat, moet gehard glas niet worden toegepast op plaatsen waar dat gevaarlijk kan zijn, zoals bij balustrades.

Gelaagd glas
Gelaagd glas bestaat uit twee of meer ruiten, die met elkaar zijn verbonden door een transparante en onzichtbare tussenlaag van kunststof. Een voorbeeld:een voorruit van een auto is gemaakt van veiligheidsglas: gelaagd glas. Het grote voordeel van gelaagd glas is dat er geen stukken uitvallen als het breekt. De kunststof tussenlaag houdt het glas bij elkaar. Gelaagd glas is dus wel veiliger, maar niet sterker dan gewoon glas. Gelaagd glas is aan te bevelen voor balkonruiten en op al die plaatsen waar er een grote kans bestaat dat iemand door het glas kan vallen.

glas-glwd03

Passiefhuis / passiefchalet of een lage energie woning
Voor het realiseren van een passiefhuis is elk onderdeel van belang. Zo ook voor glas in een passiefhuis of passiefchalet.

Afhankelijk van de gewenste eindresultaten kan er gekozen worden voor HR++ of HR+++ glas. Als men streeft naar de allerhoogste eisen is het van belang dat er niet alleen naar de beste kwaliteit glas wordt gekeken maar ook naar de kozijnen. Hierdoor komt men dan uit op houten passieframen. Dankzij hun natuurlijke eigenschappen dragen zij bij tot een aangename omgevingstemperatuur en houden de warme binnen en sluiten de koude buiten.

glas-glwd04

 

Kozijnen / kaderprofielen
Passieframen bestaan uit kaderprofielen die uit meerdere lagen bestaan. Er wordt dan een kaderprofiel samengesteld met zowel hout als een isolator. Een voorbeeld hiervan is:
Hout-kurk-hout-kurk-hout. De buitenzijde en de binnenzijde zijn van hout. Daartussen is een laag van hoogwaardige kurk aangebracht.

Tripple-glas
Door het gebruik van bijv. Argon of krypton tussen de bladen en door toepassing van een coating op het glas, wordt warmte in de winter binnengehouden en in de zomer buiten. Zo is er bijv. triple-glas met een Ug-waarde van 0.7W/m2K maar ook is er triple-glas leverbaar met Ug-waardes van 0.6 W/m2K en 0.5 W/m2K.