Grijs water

Wat is grijs water
Grijs* water is een licht verontreinigd afvalwater dat afkomstig van bijv. de douche, de wasmachine of spoelwater uit de keuken komt hiervoor in aanmerking als zijnde grijs water. Hemelwater spoelwater van het toilet vallen hier niet onder. Het grijze water is relatief makkelijk te reiningen.

*De term ‘grijs’ water is gerelateerd aan het feit dat dit water na verloop van tijd wat grijs verkleurt door de afvalstoffen die er in aanwezig zijn.

Hergebruik
Door gebruik te maken van een grijswatersysteem is het mogelijk om lichtverontreinigend afvalwater van uw huishouden weer her te gebruiken. Het grijze water kan dan na een behandeling zoals filtering weer worden gebruikt voor toiletspoeling, de wasmachine of de tuin. Hierdoor biedt u dus weer minder afval water aan.

Voordeel van grijs water hergebruik
Het voordeel van een dergelijk systeem is dat u onafhankelijk bent van de aanvoer. Die is er namelijk altijd wel. Als u gaat bijvoorbeeld gaat douchen of de wasmachine gebruikt heeft u afvalwater. Het hergebruik gebeurt als volgt: bij het douchen of wassen is er afvalwater dat wordt gereinigd en her gebruikt kan worden voor de toiletdoorspoeling waarna het de woning verlaat.

Wat is een helofytenfilter?
Een helofytenfilter is een zuiveringssysteem gebaseerd op de werking van biologische, fysische en chemische processen. Met behulp van bacteriën die zich in het afvalwater bevinden, komen na een voorbehandeling, in het filter terecht. In het filter zelf is er een voor bacteriën ideale leefomgeving, waardoor het proces optimaal functioneert.

In het filter is beplanting aangebracht met holle wortels. Deze beplanting staat op een zandbed.

Met het toevoegen van een fosfaatbindend materiaal is het filter vrijwel volledig in staat alle fosfaten te binden.

Voor verdere informatie zie http://www.wildkamp.nl/brochure/Hefytall_helofytenfilter