Ligging woning

Ligging van de houten woning of houten chalet
Als u een houten huis zou willen bouwen in houtskeletbouw en u wilt ook nog een duurzaam houten huis of houten chalet dat energie-efficiënt is, dan is het belangrijk hier zeer zorgvuldig naar te kijken. Belangrijk is dat u het als geheel ziet en niet als een optelsom van allerlei componenten. Het totaalplaatje is hierbij  veel belangrijker.

Een onderdeel van duurzaam wonen in een houten huis of houten chalet is de ligging. Als u wel allerlei andere maatregelen zou toepassen maar uw houten huis of houten chalet zou een verkeerde ligging hebben dan zullen een aantal maatregelen niet het gewenste resultaat geven. En dit geldt vice versa voor de diverse maatregelen die er te nemen zijn met het oog op duurzaam bouwen. Wij gaan dan ook graag met u om tafel om alle mogelijkheden te bespreken en in te passen in het totaalplaatje van duurzaam bouwen.

De ligging van de woning wordt deels bepaald door meerdere factoren.

Obstakels in de buurt
Obstakels zoals hoge gebouwen of bomen kunnen een nadelige invloed hebben op de toetreding van de zon in uw woning. Ook hier dient op gelet te worden.

Ligging van de kavel zelf
Allereerst hebt u te maken met de kavel zelf. Deze heeft een bepaalde vorm en afmeting en heeft een toegangsweg. U kunt niet lukraak zomaar een houten woning neerzetten zonder rekening te houden met de ligging van de kavel zelf.

Ligging van de woning
De ligging en oriëntatie van uw houten huis of houten chalet bepaalt hoeveel zonlicht uw woning bereikt. Dit is een zeer belangrijk onderdeel omdat de hoeveelheid zonlicht gebruikt kan worden voor de opwarming van de woning. Een ligging op het zuiden of zuid/westen levert de meeste thermische energie op.

Ligging van de kamers
Daarom is het ook belangrijk te kijken naar de indeling van de houten woning of het houten chalet. Hoe kunnen de kamers het beste gesitueerd worden in de woning of chalet met een maximaal resultaat?

Als er veel glas wordt toegepast op bijv. het zuiden kan dat de kamertemperatuur enorm beïnvloeden door toetreding van zowel zonlicht en daglicht. Hierdoor is het belangrijk om ook rekening te houden met bepaalde zonwering zodat de ruimte niet teveel opwarmt en het binnenklimaat aangenaam blijft. In de winterperiode kan het zonlicht juist helpen de ruimte te verwarmen, wat een positief effect heeft op uw energierekening.