Ramen en deuren

Ramen en deuren bij duurzaam bouwen
Een belangrijk onderdeel bij een passiefhuis of een lage-energiewoning zijn de ramen en deuren. Ook hier dient er het maximale uitgehaald te worden om te komen tot het gewenste resultaat voor een passiefhuis. Bij ramen en deuren kunnen, als er niet de juiste aandacht aan besteed is, grote lekverliezen optreden. Bij passiefhuizen wordt dan ook gebruikt gemaakt van passieframen en passiefdeuren. Deze zijn dusdanig geoptimaliseerd dat lekverliezen geminimaliseerd zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan het gebruik van raamhout en kozijnhout in sandwichuitvoering, dubbele kierafdichting bij ramen en deuren. Ook het toepassen van drievoudige beglazing (4-14-4-14-4 met een U-waarde van 0.6) bij ramen en deuren draagt bij aan een optimale isolatie en gebruik van warmte. Het glas is voorzien van folie op beide zijden. Zelfs geïsoleerde afstandshouders bij het glas leveren, hoewel klein, een bijdrage aan het te behalen resultaat.

Ramen en deuren het zwakke punt.
Aangezien de schil van de woning en de kwaliteit van deze schil bepalend is voor het resultaat blijkt in de praktijk dat ramen en deuren en de aansluiting hiervan op de houtskeletbouw een lastig onderdeel is.

Als we kijken naar de opbouw van een raamkozijn dan zien we hier een aantal onderdelen die ieder apart een waarde vertegenwoordigen en met elkaar tot een u-waarde komen van het complete kozijn. Dit geldt ook voor de deuren waarbij  hebben te maken met:

  • het kozijnhout en raamhout waar bij een passiefhuis gebruik gemaakt wordt van het eerder genoemde sandwichssysteem.
  • De isolatiewaarde van het glas. Bij passiefhuizen wordt eigenlijk standaard drievoudige beglazing gebruikt
  • Afstandhouders die thermisch isoleren.
  • De juiste afdichtingen van zowel de aansluitingen als bij draaiende delen.
  • De kwaliteit van het deurhout dat niet krom mag trekken
  • De positie van het hang- en sluitwerk.

Bij hoge deuren is vaak de deur, in nieuwbouw in Nederland met een voorgeschreven hoogte van 2.30m, een lastig onderdeel in verband met kromtrekken. Dit kan voorkomen worden door gebruik te maken van een meerpuntssluiting, die indien nodig, te verlengen is met een extra haakschoot. De meerpuntssluiting zorgt voor een luchtdichte afsluiting.