Werkwijze

 ‘’Uniek’’ concept met onze architect.

Omdat u onze website misschien gevonden heeft vanuit uw interesse in het (laten) bouwen van een houten huis of chalet vertellen we u graag wat meer over onze werkwijze. Vaak vindt een eerste contact per e-mail plaats of per telefoon. Na deze eerste kennismaking wordt gekeken of er een eerste vrijblijvende afspraak gemaakt kan worden.

Eerste fase: kennismaking tussen opdrachtgever en eventuele opdrachtnemer en inventarisatie

Tijdens dit eerste gesprek (gratis en geheel vrijblijvend) kan er kennis gemaakt worden met elkaar en informatie gevraagd en gegeven worden met het oog op het eventueel te realiseren bouwproject. U kunt uw ideeen voorleggen en vragen stellen en wij zullen u een presentatie geven over wie wij zijn, wat wij doen en wat wij voor u kunnen betekenen. Ook krijgt u dan van ons een uitleg over het bouwen van houten huizen, de bouwstijlen houtskeletbouw en houtstapelbouw en de voor- en nadelen worden aan u uitgelegd evenals onze werkwijze. Na dit gesprek kan bijvoorbeeld besloten verder te gaan met elkaar.

Het eerste kennismakingsgesprek kan bij u thuis plaatsvinden of bij ons op kantoor of ergens op een andere locatie vanwege de afstand.

Tijdens dit gesprek zullen wij u ook ons ‘’unieke’’ concept aan u voorleggen. Met dit concept bieden wij u de mogelijkheid onze architect tijdens een tweede of derde gesprek mee te nemen om zo samen met u uw droomhuis op te zetten. U heeft dan zelf een direct contact met de architect.

Tweede fase*: Het ontwerpen van uw droomhuis met onze architect bij u thuis.

In een volgend gesprek kunt u in uw eigen omgeving samen met onze architect uw droomhuis vormgeven. Zo kunt u direct met elkaar de de voor- en nadelen van bepaalde technische situaties doornemen. Op deze wijze komt er in hoofdlijnen een eerste schets van uw woning of chalet.

Tijdens deze fase is het al wel belangrijk om te weten wat de voorschriften zijn van uw gemeente om een vergunning te verkrijgen.

Op basis van dit eerste en voorlopige schetsontwerp kunnen wij u een indicatie geven van de projectkosten.

* Indien u al de beschikking heeft over een definitief ontwerp dan is de tweede fase, het ontwerpen van uw droomhuis, niet van toepassing en  kan na een positieve eerste fase1, de kennismaking eventueel begonnen worden aan de derde fase, de vergunningsaanvraag.

Derde fase: de vergunningsaanvraag

Als u als opdrachtgever het voorlopige ontwerp heeft goedgekeurd kan er in dit stadium een projectovereenkomst gesloten worden tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer.

Bij goedkeuring van het voorlopig ontwerp kan dit door de architect nu verder worden uitgewerkt en kan dit daarna worden ingediend bij de gemeente als eerste verzoek.

De gemeente zal dit voorlopige ontwerp dan toetsen aan het bestemmingsplan en ook de welstandscommisie zal een advies geven.

Als blijkt dat het ontwerp niet volledig voldoet aan de gestelde eisen dan zal er communicatie plaatsvinden waar het op vastloopt en kan het plan aangepast worden zodat het wel voldoet aan de gestelde eisen en kan het plan opnieuw en definitief ingediend worden.

Als de gemeente, de welstandscommissie en u als opdrachtgever het ontwerp defintief goedgekeurd hebben kan de gemeente overgaan tot de uitgifte van de vergunningsaanvraag.

 Vierde fase: het definitieve ontwerp

Na goedkeuring van de gemeente, welstandscommissie en u als opdrachtgever kan er een definitieve offerte gemaakt worden. In deze offerte wordt alles vastgelegd wat betreft de uitvoering van het te realiseren project. Ook staat hierin nauwkeurig omschreven wat de keuzes zijn zoals bijvoorbeeld het type dakbedekking, de te gebruiken kleuren, de uitvoering ramen en deuren etc en wat de kosten zijn van het totaalplaatje. Dit is het officiele projectplan dat wordt gesloten met beide partijen.

Vijfde fase: de produktiefase

Als de offerte/projectplan compleet is voor zowel de opdrachtgever en opdrachtnemer en dit voor akkoord is getekend door beide partijten kan er een aanvang genomen worden met de productie. Deze productie vindt plaats in een gesloten werkplaats waar een goede conditie is voor zowel de productie als het produkt. Als alle voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond wordt alles op een of meerdere vrachtwagen(s) geladen en kan het transport plaatsvinden naar de bouwlocatie waarna de volgende fase, de bouwfase een aanvang nemen.

 

Zesde fase: de bouwfase

Bij aankomst van de vrachtwagen(s) op de bouwlocatie worden deze uitgeladen, wordt alles netjes neergezet en kan begonnen worden met de opbouw. Alle delen van het project worden zorgvuldig geplaatst en uitgelijnd wat zorgt voor een goed resultaat. Na elke werkdag komt het project steeds dichter bij de eindfase tot het moment dat de woning klaar is. Dan volgt de laatste fase, de fase van oplevering.

Zevende fase: de oplevering en nazorg van het houten huis of houten chalet

Als het houten huis of houten chalet klaar is wordt met beide partijen gekeken of er is voldaan aan het projectplan. Als er nog punten zijn die aanpassing nodig  hebben conform de offerte/ het projectplan dan zal dit besproken worden en uitgevoerd. Voor ons is het eindresultaat niet zozeer de woning of chalet zelf. Voor ons geldt meer dat u zelf het eindresultaat bent. U als opdrachtgever behoort tevreden te zijn waardoor u als opdrachtgever ons visitekaartje kunt zijn naar anderen toe. Als alles is gehandeld, afgetekend en betaald kan de sleuteloverdracht plaats vinden.

Met de oplevering van uw houten huis of houten chalet komt er geen defintief einde aan de relatie. Mocht het nodig zijn dan blijven we altijd beschikbaar voor eventuele nazorg aan het project.

Met een houten huis of houten chalet, door ons gebouwd, in houtskeletbouw of houtstapelbouw, bent u bij ons aan het juiste adres.  Vakmanschap en passie vormen de basis van onze kwaliteit.